Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety

Tyran Pucharu Dzikowca

Zarząd SPS przyjął "regulamin regulaminu" kolejnych edycji Pucharu Dzikowca. Zasady obowiązują od sezonu 2015. Ze szczegółami można zapoznać się poniżej.

TYRAN PUCHARU DZIKOWCA

Harmonogram oraz zasady tworzenia zadań Pucharu Dzikowca

  1. Zarząd SPS ogłasza konkurs na stanowisko Tyrana Pucharu Dzikowca, zwanego dalej Tyranem. Informacja o naborze chętnych podana zostaje publicznie (strona SPS,pl.rec.paralotnie) do 15. listopada roku poprzedzającego rywalizację.
  1. Kandydaci na Tyrana zgłaszają się do Zarządu do 30. listopada. W przypadku braku chętnych Zarząd może odstąpić od organizacji zawodów lub mianować dowolną osobę na stanowisko Tyrana uruchamiając rywalizację w dowolnym, wybranym przez siebie czasie z pominięciem przyjętych zasad oraz bez konieczności uzasadnienia stanowiska.
  1. Do 10. grudnia Zarząd zobowiązany jest opublikować listę wszystkich kandydatów wraz ze wskazaniem Tyrana, przy czym nie jest zobowiązany do uzasadnienia wyboru. W przypadku wystarczającej liczby zgłoszonych kandydatów nie można mianować Tyrana na dwie następujące po sobie kadencje. Pierwszeństwo w zaszczytnym wyborze mają członkowie SPS.
  1. Tyran układa zadania Pucharu Dzikowca bez konieczności konsultacji z Zarządem lub innymi pilotami. Zalecane są trzy konkurencje obszarowe oraz przelot otwarty. Trasy muszą zostać przedstawione Zarządowi SPS (szkice nadające się do szybkiej publikacji) do dnia 10. stycznia. W przypadku przekroczenia podanego terminu Tyran zostaje obalony i potępiony; Zarząd wedle woli uruchamia rywalizację z pominięciem przyjętych zasad.
  1. Trasy przedstawione przez Tyrana mogą zostać odrzucone przez Zarząd tylko w trybie jednogłośnym. W innym przypadku zasady uznane są za obowiązujące. W przypadku odrzucenia projektu Zarząd wedle woli uruchamia rywalizację z pominięciem przyjętych zasad.
  1. Przyjęta propozycja zostaje upubliczniona przez Zarząd (w graficznej formie uproszczonej dostarczonej przez Tyrana) do 15. stycznia. Termin uruchomienia zawodów ustala się na 1. marca. Do tej daty należy publicznie ogłosić informację o rozpoczęciu rywalizacji wraz z podaniem pełnego regulaminu.