Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety

Walne zebranie członków SPS 2015

Informujemy, że 21.03.2015 r. (sobota) odbędzie  się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Paralotniowego SUDETY z siedzibą w Boguszowie-Gorcach.

Miejsce zebrania: schronisko PTTK Andrzejówka w Rybnicy Leśnej k. Wałbrzycha.

Czas: godz. 18:00 w pierwszym terminie, godz. 18:30 w drugim terminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Podanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Podjecie Uchwały o pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Wolne wnioski.
 9. Dyskusja nad wnioskami.
 10. Przyjęcie wniosków pod głosowanie i głosowanie.
 11. Sprawy rożne nie wymagające głosowania.
 12. Zamkniecie zebrania.